Księgowość

Księgowość

 • Prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej i podatkowej.
 • Outsourcing księgowy. Rekonstrukcja księgowości.
 • Audyt podatkowy – ta usługa przeznaczona jest dla klientów, którzy korzystają z usług księgowych innego biura lub samodzielnie prowadzą swoje księgi rachunkowe.
 • Wynikiem audytu podatkowego jest raport podsumowujący wykryte braki.
 • Doradztwo podatkowe i księgowe.
 • Profesjonalny nadzór personelu księgowego w firmie klienta.
 • Sporządzanie zestawień statystycznych, INTRASTAT.
 • Sporządzanie wniosków do urzędu skarbowego i urzędów celnych.
 • Zapewnienie audytu.
 • Obsługa państwowej elektronicznej skrzynki pocztowej* klienta. *Państwowa elektroniczna skrzynka pocztowa w Republice Czeskiej służy do komunikacji między organami administracji publicznej a osobami fizycznymi lub prawnymi.
 • Składanie deklaracji VAT, łącznie ze sporządzeniem informacji podsumowującej.
 • Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych.
 • Regularne sprawozdania finansowe, według potrzeb klienta (miesięczne, kwartalne, roczne).
 • Składanie deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych wraz z załącznikami.
 • Składanie deklaracji na podatek dochodowy od osób prawnych wraz z załącznikami.
 • W razie potrzeby wsparcie bankowe w celu rozliczenia pożyczek, oświadczeń lub deklaracji podatkowych naszych klientów.
 • Deklaracja VAT wraz z wypełnieniem raportu z kontroli.