Podatki

Podatki

  • Profesjonalne doradztwo i konsultacje w sprawach podatkowych
  • Blisko współpracujemy z czołowymi doradcami podatkowymi.
  • Optymalizacja podatkowa zgodnie z prawem Republiki Czeskiej.
  • Reprezentowanie klienta w urzędach zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem ogólnym.
  • Reprezentowanie klienta przed organem podatkowym.
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych.
  • Audyt podatkowy.
  • Opodatkowanie międzynarodowe.
  • Indywidualne konsultacje z klientem.