Płace

 • Miesięczne sporządzanie listy płac.
 • Sporządzanie dokumentacji płacowej.
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych dla firmy i pracowników.
 • Wysyłanie wszystkich dokumentów do właściwych organów w wersji elektronicznej.
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracownika od rozpoczęcia pracy do jej zakończenia.
 • Przygotowywanie umów o pracę, aneksów do umów o pracę.
 • Rejestracja pracowników w zakładach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych.
 • Ewidencje świadczeń chorobowych dla firmy.
 • Przygotowywanie świadectw pracy i wyrejestrowania pracowników.
 • Wystawianie dokumentów zabezpieczenia emerytalnego.
 • Reprezentowanie podczas kontroli w Okręgowej Administracji Ubezpieczeń Społecznych, towarzystwach ubezpieczeń zdrowotnych i urzędach pracy. Reprezentowanie wchodzi w skład miesięcznej opłaty uzgodnionej z klientem.