Mzdy

 • Měsíční zpracování mezd.
 • Zpracování mzdové agendy.
 • Zpracování ročního vyúčtování daně firmy i zaměstnanců.
 • Zasílání veškerých písemností a dokumentů na příslušné úřady elektronickou formou.
 • Vedení personální agendy od vstupu po výstup zaměstnance.
 • Vyhotovení pracovních smluv, dodatků k pracovním smlouvám.
 • Přihlášení zaměstnanců u zdravotních pojišťoven a OSSZ.
 • Evidence nemocenských dávek pro organizaci.
 • Vyhotovení zápočtových listů a odhlášek zaměstnanců.
 • Vystavení evidenčních listů důchodového zabezpečení.
 • Zastupování při kontrolách na Okresní správě sociálního zabezpečení,
 • zdravotních pojišťovnách a úřadech práce. Toto zastupování je již v ceně měsíčního paušálu dohodnutého s klientem.