Účetnictví

Účetnictví

 • Průběžné zpracování účetnictví a daňové evidence.
 • Účetní outsourcing. Rekonstrukce účetnictví.
 • Daňový audit – tato služba je pro klienty, kteří využívají účetních služeb jiné kanceláře, případně si zajišťují vedení účetní agendy svými pracovníky.
 • Výstupem daňového auditu je zpráva, která shrnuje nalezené nedostatky.
 • Daňové a účetní konzultace.
 • Odborný dohled nad účetními pracovníky ve firmě klienta.
 • Zpracování statistických výkazů, INTRASTAT.
 • Zpracování žádostí vůči finančnímu úřadu a celnímu úřadu.
 • Zajištění auditu.
 • Obsluha datových schránek klientů.
 • Přiznání k dani z přidané hodnoty včetně vyplnění souhrnného hlášení.
 • Přiznání k dani silniční.
 • Účetní závěrky řádné, dle potřeby klienta ( měsíční, kvartální, roční ).
 • Přiznání k dani z příjmu fyzických osob včetně příloh.
 • Přiznání k dani z příjmu právnických osob včetně příloh.
 • Podkladů pro banky při vyřizování úvěrů našich klientů, výkazů či daňových přiznání dle potřeby.
 • Přiznání k DPH včetně vyplnění kontrolního hlášení