Miesięczne opracowanie płac
Opracowanie spraw dotyczących płac.
Opracowanie dorocznego rozliczenia podatkowego firmy i pracowników.
Przesyłanie wszelkich dokumentów odpowiednim urzędom formą elektroniczną.
Prowadzenie spraw personalnych od rozpoczęcia po ukończenie pracy pracownika.
Opracowanie umów o pracę oraz ich aneksów.
Zgłoszenie pracowników do ubezpieczalni zdrowotnych oraz socjalnych – ZUS.
Ewidencja zasiłków chorobowych dla dużej organizacji.
Opracowanie kart zaliczeniowych oraz wymeldowań pracowników.
Opracowanie kart ewidencyjnych ubezpieczenia społecznego.
Zastępowanie podczas kontroli ZUS-u, ubezpieczalni zdrowotnej oraz urzędu pracy.
Zastępstwo jest już wliczone w miesięcznej stałej cenie uzgodnionej z klientem.