Proponujemy:
Prowadzenie księgowości i ewidencji podatkowej na bieżąco.
Outsourcing księgowy.
Rekonstrukcja księgowości.
Audyt podatkowy – usługa dla klientów, którzy wykorzystują usługi księgowe
innej kancelarii albo opracowanie płac przeprowadzają pracownicy ich spółki.
Wynikiem audytu podatkowego jest sprawozdanie, które obejmuje stwierdzone błędy i braki.
Konsultacje księgowe i podatkowe.
Nadzór fachowy nad księgowymi w firmie klienta.
Opracowanie raportów statystycznych, INTRASTAT.
Opracowanie wniosków i próśb wobec urzędu skarbowego lub urzędu celnego.
Zapewnienie audytów i kontroli.
Obsługa skrzynek danych klientów.

Opracowanie:
Zeznania podatkowego VAT włącznie z wypełnieniem raportu.
Zeznania podatkowego dotyczącego podatku drogowego.
Bieżącego zamknięcia księgowości według potrzeby klienta (miesięczne, kwartalne, roczne).
Zeznania podatkowego osób fizycznych wraz z załącznikami.
Zeznania podatkowego osób prawnych wraz z załącznikami.
Dokumentów dla bank podczas załatwiania kredytów klientów, innych dokumentów,
wykazów czy oświadczeń podatkowych według potrzeby.