Něco o společnosti

  • Společnost F.U.D. Servis s.r.o. funguje úspěšně již od roku 1996.
  • Předmětem činnosti je vedení účetnictví a veškerých služeb s ním souvisejících.
  • Využíváme účetního programu PREMIER System a Money System - v tomto programu vedeme účetnictví ON-LINE.
  • Firma úzce spolupracuje s daňovým poradcem Josefem Suchánkem.
  • Firma dále zaměstnává 8 kvalifikovaných zaměstnanců.
  • Námi poskytované skužby jsou jištěny firemním pojištěním a uzavřenými pojistnými smlouvami jednotlivých zaměstnanců.

Zde je pár důvodů proč využít našich služeb


  • Fakturovaná cena za práci od externího dodavatele je vždy výhodnější z důvodu nižších režijních nákladů než na vlastního zaměstnance.

  • Veškeré pokuty a penále vzniklé špatným zaúčtováním externí firmou spadají k její tíži.

  • Úspory v oblasti účetních programů, školení zaměstnanců či kancelářského vybavení.