Finance, účetnictví, daně

Kdo jsme a co děláme?

Společnost F.U.D. Servis s.r.o. funguje úspěšně již od roku 1996.

Předmětem činnosti je vedení účetnictví a veškerých služeb s ním souvisejících.

Využíváme účetní program PREMIER systém, dále pak v účetním programu Money vedeme klientům účetnictví on-line.

Úzce spolupracuje s předními daňovými poradci.

Tým společnosti tvoří 7 kvalifikovaných zaměstnanců , který se nezalekne polského jazyka slovem ani písmem.

Námi poskytované služby jsou jištěny firemním pojištěním a uzavřenými pojistnými smlouvami jednotlivých zaměstnanců.


Proč vlastně využívat externí společnost?

Fakturovaná cena za práci od externího dodavatele je vždy výhodnější z důvodu nižších režijních nákladů než na vlastního zaměstnance.

Veškeré pokuty a penále vzniklé špatným zaúčtováním externí firmou spadají k její tíži.

Úspory v oblasti účetních programů, školení zaměstnanců či kancelářského vybavení.